روح پرور

از آنجا که برای نقل تاریخ راهی جز آنچه مردم نقل میکنند وجود ندارد بنابراین احتمال اینکه تحریف در وقایع تاریخی به ویژه وقایعی که دهان به دهان میگردد یا وقایعی که به علت تاثیرات عاطفی دخالت عامه مردم در نقل آن بیشتر است ، بیشتر رخ میدهد .

یکی از این وقایع واقعه عاشورا و سرنوشت قهرمانان آنست که تاریخی که توسط تاریخ نگاران ثبت شده با آنچه در بین مردم رواج یافته تفاوت زیادی دارد . ویکی از این تفاوتها مربوط به شخصیت و نقش امام زین العابدین در تاریخ عاشورا است . متاسفانه از آنجا که امام در روز عاشورا بیمار بودند ..تنها نقشی که طرفداران بی انصاف و جاهل ایشان به آن حضرت داده اند امام بیمار است ...عجیب است امام اینهمه سال عمر کردند و تاریخی پر بار از خود به جا گذاشتند و کتابی که به راستی زبور ال محمد است از ایشان باقی است ..اما هم خود ایشان مورد بی توجهی و اهمال واقع شدند و هم کتاب پرمعنای ایشان ... صحیفه سجادیه که یکی از شاهراههای ارتباط عرفانی با خداوند است مجهول و محجور مانده اما کتاب های بودا و سانتیا سای و..به عنوان مشق عرفان به مردم معرفی شده ..

شخصیت ازاده و پر شور و قهرمان امام مخفی گشته و شخصیت بیمار وضعیف ایشان معرفی شده ..خطبه غرای آنحضرت در شرایط خفقان و فشار کاخ حقیر شام را مردم نمی دانند اما شرح بیمار بودن ایشان را از بر هستند.

واقعا نمی توانم بگویم ظلم بنی امیه بیشتر بوده یا ظلم افرادی که ادعای دوستی و محبت اهل بیت میکنند .

+نوشته شده در شنبه ۱٩ شهریور ،۱۳۸٤ساعت٥:۱۱ ‎ب.ظتوسط zahra M | نظرات ()