روح پرور

بعد از غیبت صغری بازهم اومدم که بنویسم ..نمی دونم نوبت غیبت بعدی کی میشه ؟؟!!!

_____________________________________________________

 

تعریف هوش هیجانی

البته این بخش باید در اغاز مباحث هوش هیجانی می آمد اما چون فکر نمی کردم نیازی باشه جداگانه ننوشتم ولی به تقاضای یکی از دوستان در اینجا به تعریف ان می پردازم هر چند تعریف دقیقی از اون نشده :

عده اي معتقدند هوش هيجاني را نخستين بار سالوي و ماير در سال 1990 به كار برده اند و لی عده ای دیگر بر این عقیده اند که تاریخ به کار گیری این مفهوم بسی زودتر از این تاریخ و مشخصا توسط داروین به کار برده شده وقتی بیان داشت که ابراز عواطف در رفتار شازگارانه ی افراد نقش اساسی ایفا میکند .

 

شاید به کار گیری مفهوم هوش عاطفی به زمانهایی پیش از داروین هم برسد اما احتمالا ٌ به کار بردن "واژه " هوش عاطفی توسط مایر و سالوی باشد آنهم در سال 1990 . همانطور که ملاحظه میکنید این واژه نسبتا ٌ جوان است و در کشور ما حتی میتوان گفت نوزاد است .

هوش عاطفی را به طور بسیار خلاصه میتوان اینگونه تعریف کرد :" توانایی شناسایی ، درک ، تنظیم ، و بروز احساسات و عواطف " .

ولی هوش عاطفی مفهومی بسیار گشترده تر از این تعریف است و آنرا یک سازه ی چند عاملی میدانند که از چند توانایی به هم پیوسته ی عاطفی ، شخصی و اجتماعی تشکیل شده که مارا در رویارویی با مقتضیات زندگی روزمره یاری میدهد . توانایی های اساسی عاطفی شخصی و اجتماعی که ساختار این سازه را ایجاد میکند عبارتند از :

-         حرمت نفس : توانایی درک و ارزیابی صحیح و مطلوب خود .

-         خود آگاهی عاطفی : توانایی آگاهی یافتن از عواطف خود و ردک آنها .

-         جرات ورزی : توانایی ابراز عواطف و ابراز خود به نحوی مؤثر .

-         کنترل تکانه : توانایی کنترل عواطف .

-         واقعیت ازمایی :توانایی اعتبار بخشی عینی و بی طرفانه به افکار و احساسات .

-         انعطاف پذیری :توانایی انطباق و سازگار نمودن احساست و افکار خود با شرایط جدید .

-         حل مساله :توانایی حل مسایل شخصی و بین فردی /

-         هم دلی :توانایی آگاهیی یافتن از عواطف دیگران و درک آنها .

-         روابط بین فردی : توانایی برقراری روابط خوب و مطلوب با دیگران .

 

علاوه بر مؤلفه های اساسی ده گانه ی هوش عاطفی ، الگوی بار _آن شامل عوامل تسهیل کننده یرفتار هوشمندانه اجتماعی و عاطفی نیز می باشد که عبرتند از :

-         خوش بینی : توانایی مثبت بودن و دیدن نیمه ی روشن .

-         خود شکوفایی : توانایی و نیز حرکت برای تحقق اهداف خود و شکوفا نمودن تواناییهای بالقوه .

-         شادکامی : احساسی رضایت بخش از خود ،دیگران و به طور کلی داشتن احساس رضایت از زندگی .

-         استقلال : توانایی اتکا به خود و رهایی او وابستگی به دیگران .

-         مسؤولیت پذیری اجتماعی : توانایی شناخت مسؤولیت های خود در مقابل اجتماع و درک این موضوع که جزئی از یک گروه اجتماعی هستیم .

 

 

+نوشته شده در یکشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٥ساعت٩:٤۳ ‎ب.ظتوسط zahra M | نظرات ()