روح پرور

 

اي خدا Hard دلم Format مکن .................................... Filed من را خالي از برکت مکن

Option غم را خدايا On مکن ........................................ File اشکم را خدايا Run مکن

Deltree کن شاخه هاي غصه را .................................. سردي و افسردگي هر سه را

Jumper شادي بيا تا Set کنيم ..................................... سيستم اندوه را Reset کنيم

نام تو Password درهاي بهشت ................................ آدرس Email سايت سرنوشت

اي خدا روز ازل Cad داشتي .................................... Mouse بود اما مگر Pad داشتي

که چنين طرح 3D مي زدي ...................................... طرح خود بر روي CD مي زدي

تا نيفتد Bug در انديشه مان ................................... تا که ويروسي نگردد ريشه مان

اي خدا بر ما ايمن فرست ......................................... بهر دلهاي پر آتش Fan فرست

اي خدا حرف دلم با کي زنم .................................... Help مي خواهم که F1 مي زنم


+نوشته شده در شنبه ۱٢ فروردین ،۱۳۸٥ساعت۸:٥٥ ‎ب.ظتوسط zahra M | نظرات ()